Solidarna Eko Grupa

neformalna je grupa građana koja na solidaran, transparentan i neposredan način razmjenjuje proizvode i usluge stvarajući odnose međusobnog povjerenja. SEG djeluje na mikro razini te praksom pokazuje da je promjene moguće ostvariti na solidaran, održivi i transparentan način. Djelovanje SEG-a na politiku životnog stila osviještenih osoba, zagovara se ekološka proizvodnja i potrošnja na transparentan i solidaran način. Takvom porukom podržavamo radna mjesta, ostanak na zemlji, potičemo ekološki način proizvodnje hrane nad kojom imamo kontrolu koja je dobara za ljude i okoliš, brinemo za najpotrebitije, zaustavljamo odljev novca van lokalne zajednice. SEG se podržava dobrom praksom održivosti prehrambenog suvereniteta odnosno pravo potrošača na odabir sjetve, proizvodnje i trgovine s ciljem održivog razvoja. SEG određuje do koje granice grupa želi ovisiti sama o sebi. Cilj SEG-a je da kroz proizvodnju i potrošnju lokalno uzgojene hrane po ekološkim standardima osigura dovoljno hrane po realnim cijenama od čega bi dugoročno profitirala cijela zajednica. Dobro nam došli!

Solidarna Eko Tržnica

Na SET-i svoje proizvode izlažu ekološki certificirani proizvođači i proizvođači u prijelaznom razdoblju. Nositelji SET-a su EKO udruge (npr. Ospera). Udruge kao nositelji SET-a potpisuju Ugovore s izlagačima. Proizvođači koji izlažu na SET-i smiju prodavati samo proizvode navedene u potvrdnici koja im je istaknuta na vidljivom mjestu. Na ponudama je potrebno naznačiti proizvode koji su u prijelaznom razdoblju za dobivanje potvrdnice. Izlagači trebaju imati jasno istaknut naziv OPG-a. Dužnost izlagača je da međusobno usklađuju cijene za iste proizvode. Cijene u slobodnoj prodaji na SET-i moraju biti veće od onih za članove SEG-a. Član SEG-a ima pravo na povlaštenu cijenu samo u slučaju kada na vrijeme naruči proizvod putem tablice na Google grupi. Nositelj SET-a ima pravo usporedbe izložene ponude proizvođača s ponudom na njegovoj potvrdnici te ga u slučaju nepodudarnosti upozoriti na nepravilnost u radu. Nakon dvije uzastopne opomene za istu povredu Pravilnika, nositelj tržnice ima pravo proizvođaču uskratiti daljnju prodaju dok ne ispravi nepravilnosti. Izlagači na SET-i dužni su voditi brigu o čistoći tržnice.

Principi rada

Grupa nastaje i širi se solidarno i transparentno ravnopravnim radom proizvođača i potrošača. Grupu čine ljudi koji po vlastitim uvjerenjima i stavovima aktivno sudjeluju po svojim sposobnostima i mogućnostima. Potrošači u grupi su motivirani željom i potrebom za ekološki proizvedenom hranom koja ih zbližava sa proizvođačem, gdje su potrošač i proizvođač aktivni akteri u stvaranju alternativne prodajne mreže.

Zajedničko određivanje cijena

U procesu određivanja cijena, proizvođači uzimaju u obzir svaku moguću uštedu u radu, pakiranju i ambalaži te predlažu grupi smanjenje ili povišenje cijene proizvoda.

Uzajamno povjerenje

Kroz aktivno djelovanje u grupi na osnovu stečenog obostranog povjerenja i jedni i drugi se oslanjaju na povjerenje te solidarno prihvaćaju sve opravdano predložene promjene.

Solidarnost

Kroz prva predstavljanja proizvođači i potrošači transparentno dijele potrebe o kojima ovisi njihova daljnja aktivnost u grupi. I jedni i drugi traže i iznose modele po kojima će razvijati odnos povjerenja i prijateljstva.

Članovi

Svaki član može i poželjno je da volontira po potrebi ( podjela, vaganje, naplata, prijem dostave…). Volontiranje se određuje po rednom broju članstva i ide u krug.

Posjeta imanju

Obveza grupe odnosno odabranih predstavnika grupe je barem jednom godišnje posjetiti imanje svojih proizvođača.

Kreditiranje u proizvodnji – potrošnji

U slučaju potrebe putem kreditiranja ili posudbe iz pretplata ili članarina, grupa pomaže proizvodnju proizvođača ili potrošača.

Zdrava konkurencija

Ukoliko grupa ima ugovorenog proizvođača određenih proizvoda i potrebe su joj namirene, sljedećeg proizvođača koji joj se obrati sličnom ili istom ponudom grupa traži mogućnost utroška proizvoda ili proizvođača predlaže drugom SEG-u. Ukoliko se grupi obrati proizvođač čija se ponuda dijelom podudara sa već odabranim proizvođačem, uz dogovor i nemogućnost utroška cijele ponude grupa može izuzeti podudarne proizvode.

Odabir proizvođača

Kriteriji proizvođača: solidarnost, ekološka osviještenost, transparentnost, poklapanje u proizvodnji, socijalna osjetljivost, lojalnost grupi. SEG preferira proizvođače čija je proizvodnja pod nadzorom zakonom ovlaštenih ustanova o ekološkoj proizvodnji. U slučaju nedostatka certificiranih proizvođača deficitarnih proizvoda odabire se proizvođač koji ispunjava gore navedene kriterije pod uvjetom da će u unaprijed dogovorenom vremenskom roku ući pod EKO nadzor. Ukoliko proizvođač ne poštuje dogovorno prijelazno razdoblje povlaci se sa ponudom iz grupe i o tome grupa biva obaviještena.

Transparentnost proizvodnje

Proizvođač je dužan upoznati potrošače sa mogućim problemima tijekom proizvodnje, nepredviđenim situacijama glede vremenskih nepogoda ili nedostatka potrebnih alata. Potrošač je obvezan prihvatiti moguće rješenje koje će pomoči sanirati štetu.

Juraj Bučević: 098/ 882 – 015
Domagoj Dumančić: 091/ 366 – 2222

Trg Ljudevita Gaja 5, 31 000 Osijek
segosijek@gmail.com
Close Menu